Безплатна електронна библиотека

Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна - Людмила Тенева

Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 8,98
ISBN: 9789542805793
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Людмила Тенева

Описание:

Людмила Тенева е позната като автор с книгите си, споделящи опитът й като съдия по вписванията. Сега тя разглежда актуалните въпроси в нотариалните производства от гледна точка и на опита й като нотариус – видовете нотариални производства по издаване на нотариални актове и нотариалните действия при изповядване на нотариални актове за договорни ипотеки и при завещания, удостоверяването на подписи върху документи с договорен характер, в това число и брачни договори но реда на СК. Специално внимание е отделено и на служебния архив на нотариуса и нотариалните такси.

...реглед Изненада при поръчка над 60 лв ... Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от ... ... . СБОРНИК В ПАМЕТ НА ПРОФ. Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна Людмила Тенева Цена: 15,00 лв. Тенева, Актуални ВЪПрОСИ в нотариалната дейност или поглед от другата страна, Сиела, 2009г. 8. Нотариален бюлетин, изд. на Нотар ... 《Актуални въпроси в нотариалната дейност или Поглед от ... ... . 8. Нотариален бюлетин, изд. на Нотариалната камара на РБ, 6 кн. Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна. С.: Сиела, 2009, с. 145. ... че не се касае за безвъзмездно плащане от страна на задълженото лице, каквото е заплащането на ... Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна Людмила Тенева Стара цена: 15,00 лв. Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) В едномесечен срок от обнародването на заповедта по чл. 10, ал. 2 кандидатите подават писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в конкурса. Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна Издателство: СИЕЛА Автор: Людмила Тенева От другата страна Единият се внедрява в мафиотска структура като агент под прикритие и става близък с боса й. А другият е къртицата на същата престъпна организация във високите етажи на ... Техническо разминаване в квадратурите между нотариалния акт и скицата основание ли е за разваляне на предварителен договор от купувача?Разминаването е 90 кв.м. по-малко отразени по скицата на селски имот в регулация ... Какво пише в Закона за достъп до обществена информация. Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма. От друга страна, при съмнение в това коя е основната дейност на даден търговец, бихме могли да направим справка в Търговския регистър, за да узнаем коя икономическа дейност е посочил той в ... ДВ бр. 12 от 7 февруари 1997 г.). В . чл.5, ал.4 от Наредбата . е посочено „Регистрите . могат. да се съставят и със специални технически средства (пишещи машини . и други записващи или запаметяващи ... От това излиза, че в хипотезата, когато едната страна трябва да изпълни първа не може да се изгради ситуация, в която едната страна ще е изправна, а другата не и последната ще може да развали ... - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 6, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 3 след вписването нотариусът изплаща дължимите суми на продавача или на заменителя. Редакция към ДВ, бр. 41/2006:...