Безплатна електронна библиотека

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2003
РАЗМЕР: 10,62
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...правна, социално-правна, финансова и търговска литература и ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. (7-мо издание) НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ Обн., ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002г. НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН за стопанската ... В: цит. Национални счетоводни стандарти, Национален сметк ... Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за ... ... ... В: цит. Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Закон за счетоводството и Закон за независимия финансов одит, с. 536-538. Книги за финансисти: Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Коментар от Стоян Дурин. Закон за счетоводството | cfo СЧЕТОВОДСТВО бр. 3/2016, година xx 1 КАКВО СЕ ПРОМЕНИ С НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО д-р Антон Свраков Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор Сайт за международни и национални счетоводни стандарти. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти 2017 - Закон за счетоводството; - Национални счетоводни стандарти /НСС/; - Примерен национален сметкоплан /ПНС/; - Закон за независимия финансов одит; - Международни одиторски стандарти /МОС/. Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление 37 на Министерския съвет от 13 февруари 2002г.; приетия на 13 юли 2002г. ... Примерен Национален Сметкоплан с препоръчителен характер, се ... Национални счетоводни стандарти . Примерен национален сметкоплан . Примерен банков сметкоплан. Сметкоплан на бюджетните предприятия. януари 2019 г. Виртуален счетоводен отдел за вашия бизнес, годишно счетоводно приключване, всичко за счетоводството, счетоводни стандарти, достоверно отразяване на счетоводната документация. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия . ... Закон за независимия финансов одит , съдържащ 22 национални ... Приемането на нов Закон за Счетоводството (от 2002 г.) е ... (1) Който възложи извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, се ... Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит. 8.10 лв. Настолник на счетоводителя 2016. 28.80 лв.-5%. Закон за счетоводството 2016. Сборникът съдържа актуалните текстове на новия Закон за счетоводството (2015) и на новия Закон за независимия финансов одит (2016). ЗДДС, ЗКПО, ДОПК и всички други данъчни и стопански закони - пълни текстове, резюмета, стати...