Безплатна електронна библиотека

Особени залози и други обезпечения 2018

Особени залози и други обезпечения 2018 Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 11,27
ISBN: 9786192260224
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

...ози и други обезпечения 2020" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... Облигационно право ... . В сборника е представена уредбата на особените залози - видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имуще ... Особени залози и други обезпечения 2018. Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Особени залози и дру ... Облигационно право ... ... Особени залози и други обезпечения 2018. Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Особени залози и други обезпечения 2018". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 31.12.2019 г.) Достъпът до регистъра по служебен път на съда, държавните органи, местните органи, както и на други лица, посочени в закон, е безплатен. Въпрос № 32 РЕАЛНИ О...