Безплатна електронна библиотека

ЗАКОНза публично предлагане на ценни книжа. ЗАКОН за комисията за финансов надзор

книги ЗАКОНза публично предлагане на ценни книжа. ЗАКОН за комисията за финансов надзор Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 6,71
ISBN: 22815
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Препоръчваме още:Надежда Радева

...от 2017 г.) Публично предлагане на ценни книжа НАРЕДБА № 22 от 29 ... 【ЗАКОН за публично предлагане на ценни книжа. ЗАКОН за ... ... .07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзорpdf / 181 ... - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлаган ... PDF ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа ... ... - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на публично предлагане, както и ... Правителството одобри на днешното си заседание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент... Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор. (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на: 1. (доп. г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 150 и повече лица или до ДО . Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ. МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ . Относно: Предложения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) ЗАКОН за публично предлагане на ценни книжа. ЗАКОН за комисията за финансов надзор ⚫ от 【Нов...