Безплатна електронна библиотека

Кодекс за социално осигуряване 2004

книги Кодекс за социално осигуряване 2004 Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 10,89
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...оциално осигуряване. Осигурители Чл ... Кодекс за Социално Осигуряване (КСО) ... . 5. […] (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01 ... В Кодекса за социално осигуряване в България е предвидено, че паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен ... Кодекс за социално осигуряване ... ... PDF КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ ... ... ... Кодекс за социално осигуряване ... за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл ... 1 КОДЕКС за социално осигуряване (Загл.изм.- ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила ... 1. Кодекс за социално осигуряване. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (извлечение) 3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Предвижда се от 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане ... 2 Кодекс за социално осигуряване 3 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 4 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. 5 Закон за Националната агенция за приходите Държавен вестник обнародва промяната в Кодекса за социално осигуряване, която дава право на бъдещите пенсионери да избират как да бъде определеня пенсията им. До 1 януари 2023... Най-новия Кодекс за социално осигуряване вижте тук >>> В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 ... Кодекс за Социално Осигуряване 2013 (КСО 2013) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.;...