Безплатна електронна библиотека

Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи - МРРБ

Bсички МРРБ Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 3,3
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: МРРБ

Описание:

... № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска ... 《Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на ... ... ... Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 11. Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи: файл Коментар 2. Към чл. 1: Текстът на т. "1. условията, техни ... Наредба 4 от 14 септември 2004 г за условията и реда за ... ... . Към чл. 1: Текстът на т. "1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;", да стане "1. условията ... Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите, приета с ПМС № 49 от 2006 г. (ДВ, бр. 23 от 2006 г.) транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, l 315, 03/12/2007, стр. 1 - 13) (Регламент № 1370/2007) и се предоставят при спазване на условията и реда на същия регламент Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около ... Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около ......