Безплатна електронна библиотека

Търговски закон

Търговски закон Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2014
РАЗМЕР: 6,81
ISBN: 9789547308213
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

...аден вид търговски дружества ... Търговски закон, Курсова работа по Право - Pomagalo.com ... . Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП (отм.)) ... още Търговски закон 1. Търговски закон. 2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за защита на търговс ... Търговски закон - ИК "Труд и право" ... . 3. Закон за защита на търговската тайна. Информационно приложение А. търговски закон, който е действал близо половин век преди това и е загубил вече своята актуалност поради съществените промени в икономическия живот. Търговски закон ВКС развива правото - казва как се наследяват акции Lex News , преди 3 седмици 4694 38 Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Търговския закон, решения по чл. 290 от ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (обн.,ДВ, бр.48 от 1991 г.; изм.,бр.25 от 1992 г., бр.61 и 103 от 1993 г., бр.63 от 1994 г.,бр.63 от ... ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по ... Търговски сделки Търговските сделки са посочени в чл.1, ал.1 от Търговския закон: Търговска покупко-продажба 1. Търговски закон. 2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за защита на търговската тайна. Информационно приложение. А. Агенция по вписванията Промените в Търговския закон не намират решение, а създават множество нови въпроси пред бизнеса, твърди Иван Брегов. Той обяснява какви са проблемите с изискването за деклариране, че всички заплати са платени при ... Търговски закон (посл. изм. февруари 2016г. / извадка) Клон . Чл. 17. (1) Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. В бр. 101 от 2010 г. на "Държавен вестник" бяха публикувани последните изменения в Търговския закон. Те са в три основни области - акционерно дружество, преобразуване ...