Безплатна електронна библиотека

Същност на касационното производство по наказателни дела - Георги Митов

Същност на касационното производство по наказателни дела Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,97
ISBN: 978-954-730-706-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Митов

Описание:

Книгата е първото съвременноизследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично еизяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощията наВърховния касационен съд. Съпоставянето на правомощията на ВКС при касационнатапроверка с други действащи и отменени контролни производства (второинстанционнои въззивно производство, преглед по реда на надзора и възобновяване нанаказателни дела) разкрива конкретното проявление на характерните белези наконтролно-отменителните производства. Извън предмета на анализа са останаливъпросите на касационното обжалване, свързани с образуването на производството исъс самата процедура.На базата на сравнителноправнияпреглед на действащата правна уредба на касационното производство в някоиевропейски държави авторът очертава характерните разлики в двете системи накасационно обжалване – „френската касация” и „немската ревизия”. Разграничени савидовете обжалване по наказателни дела чрез систематизиране на критериите заопределяне на принадлежността на дадено контролно производство към „въззивен”,„контролно-отменителен” или „смесен” тип обжалване. В книгата е синтезирана икритично анализирана богата съдебна практика по касационнотопроизводство.Трудът епредназначен за научниработници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, коитоимат интереси в областта на наказателния процес.Георги Митов е доктор по право ипреподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” понаказателен процес, изпълнение на наказанията и международен наказателен процес.Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...ore.bg закупили "Същност на касационното производство по наказателни дела" ... Същност на касационното производство по наказателни дела ... ... . Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Същност на касационното производство по наказателни дела. Книгата е първото съвременно изследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично е изяснена същността на касационното произв Тема 32. Същност ... Същност на касационното производство по наказателни дела ... ... . Теоретично е изяснена същността на касационното произв Тема 32. Същност на касационното производство и правомощията на ВКС. Раздел vІІІ. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди. Възобновяване на наказателни дела. Страхотен избор на книги Същност на касационното производство по наказателни дела на цена от 13.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 87 Производство по възобновяване на наказателни дела. 88 Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела: Бързо и незабавно производство Възобновяване на наказателни дела . ... Изчерпана. Същност на касационното производство по наказателни дела. Същност на касационното производство по наказателни дела - Георги Митов онлайн книжарница за книги Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет и трета НПК се образува и води съобразно характерни за извънредния способ предпоставки. Въззивно производство по наказателни дела. ... основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността ... Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет и трета НПК се образува и води съобразно характерни за из...