Безплатна електронна библиотека

Закон за горите/ 2. издание

Най-добре Закон за горите/ 2. издание PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 6,8
ISBN: 978-954-730-785-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В това издание са поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии,както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Законаза биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда заизвършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върхуоколната среда, за обявяването и промените в защитените зони и заизвършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти иинвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитенитезони.Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Текстоветеса анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, спрепращания между правни норми, включени в сборника, и към актове поприлагането им.

...вен в 175 резултата за "Закон за горите" ... Държавен вестник ... ... Визия за горите готвят заедно бизнесът, ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд PDF файл, 1,2 MB, качен на 08.10.2018 върху горите, земите и водните пл ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .10.2018 върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична. (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Чужди държави не могат да придобиват право на собственост върху Закон за горите сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. За нас: Цени и доставка ... 2. издание - към 20 август 2012 г. ... Закон за горите ⚫ от 978-954-730-714-8 【Сиби】 57356 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Спорни дърводобивни поправки се прокраднаха и в променения Закон за горите. ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Определен е териториалният обхват на дейност на новите 6 държавни горски предприятия и техните седалища на основание новия Закон за горите, съобщават от земеделското министерство. 2. актуализирано издание към 18 април 2017 г. ... В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните ... (1) За всички обекти по чл.140, ал. 1, т. 2 и за обслужващите сгради към въжени линии, ски-писти, лифтове, влекове и паркинги по т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите се изготвя частично ... Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя изискванията за директни доставки по чл. 2, параграф 2, буква "г" от Регламент (ЕО) № 183/2005. Чл. 2. Законът има за цел да: 1. (изм. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ... 2. Този закон цели : 1. ( изм . - ДВ , бр . 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за ... на земеделието , храните и горите ... Депутатите от БСП, "Синята коалиция" и "Атака" ще призоват президента Росен Плевнелиев да наложи вето на приетия окончателно вчера закон за горите, който предвижда изграждането на спортни съоръжения в планините да ... (2) Устройствените проекти, планове и програми се съставят по видове собственост по ред и за период съгласно инструкция за устройството на горите в Република България, издадена от министъра ... Правилник за главните сечи в горите на НРБ (издание на Министерство на горите и опазване на природната среда от 1975 г.) ... Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 29 декември 1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 1998 ... Китай е приел спорния закон за сигурността, който му дава нови правомощия над Хонконг, като по този начин се увеличават опасенията за ограничаване на свободите в града, който има по-различен статут от континенталната ... Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за горите. На основание чл. 101, ал. 1 о...