Безплатна електронна библиотека

Нормотворческата дейност на временното руско управление в България (1877-1879) - Мария Манолова

Мария Манолова книги Нормотворческата дейност на временното руско управление в България (1877-1879) Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2003
РАЗМЕР: 11,64
ISBN: 9789546495522
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мария Манолова

Описание:

Задачата на изследването е на основата на съществуващите документи и материали да се проследи и правно да се анализира конкретната дейност на Временното руско управление при създаването институциите на Третата българска държава. Това налага да бъдат изследвани началните действия на руското управление при организирането на държавните институции, промените, които те претърпяват поради външнополитически влияния и борби, както и поради стремежа за по-пълно съобразяване с местните особености и изисквания, и да се посочи техният завършен вид такъв, какъвто им бе даден от дейците на руската гражданска власт непосредствено преди оттеглянето й от България. Така очертаната задача изисква да се пристъпи към едно по-подробно изследване на нормативния материал от този период. Това е още по-наложително, като се има предвид, че макар и да съществува богата литература за руската власт в България през време на войната от 1877-1878 г. и след това, въпросите около конкретната дейност на тази власт по създаването на българската държавна организация са слабо застъпени, тъй като повечето от изследванията имат за предмет изясняването на най-важните моменти на дипломатическата история на Руско-турската война и определянето на основните насоки на провеждания от Русия политически курс на Балканите.Настоящото изследване, което по своята същност е правноисторическо, има за цел да запълни тази празнота, като анализира дейността на руските администратори и държавници при изграждането с помощта на българите на основните отрасли на българския държавен апарат. За да се избягнат каквито и да е повторения, от вниманието на авторката съзнателно са отпаднали някои въпроси, отнасящи се до дейността на Временното руско управление, по които има подробни и задълбочени изследвания, и защото включването им би разширило извънредно много настоящата работа. Такъв е случаят с провежданата от руското управление политика по аграрния и бежанския въпрос (само скициран в труда), както и въпроса за ролята на Временното руско управление при изработването на проекта за първата българска конституция - Търновската - на Княжество България и на Органическия устав на Източна Румелия - проблеми, на които авторката на този труд е посветила отделни монографични изследвания.

...galo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения ... Разпродажба: книги Икономика, Право, Политология, гр ... ... ... Заглавие на публикацията: Социални аспекти в политиката на Временното руско управление в България (1877 - 1879 г.) Издателство: АИ Ценов, 2000: isbn: 954-23-0031-x: Страници: 6 Първите институции, извършващи системна статистическа дейност в България, са Статистическата служба към Отдела за вътрешни работи на Временното руско управление (1877-1879 г.) и ... органи на управлението на търновската конституция и права на гражданите?! И ... Каква е ролята на търновската конституция за полагане ... ... .) и ... органи на управлението на търновската конституция и права на гражданите?! История. Първите институции, извършващи системна статистическа дейност в България, са Статистическата служба към Отдела за вътрешни работи на Временното руско управление (1877 - 1879) и Статистическото отделение към ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Княжество България, разположе-но в сърцето на Балканите, обхваща 63 752 кв. км площ и е по-голямо от Сърбия (48 303 кв. км) и Гърция (39 974 кв. км), появили се като държави още в началото на xix в. кой български политик предлага софия за столица и защо през 1877-1879 година Изграждане на Княжество България (1877-1879) DRAFT. a year ago. by krasistoiov_52611. Played 46 times. 0. 7th grade . History. 44% average accuracy. 0. ... Коя дейност НЕ е изпълнена от Временното Руско управление? ... прераснали по-късно в ... Държавническа дейност в България (1877 - 1879) През освободителната Руско-турска война (1877 - 1878) Марин Дринов е привлечен за съветник в руската главна квартира. Манолова Мария, Временното руско управление в България през 1877-1879 г. и пощенското дело. 1968 6 Тодоров, Горан Д. Дейността на Временното руско управление в България по уреждане на аграрния и бежанския въпрос през 1877-1879 г. 1955: 6: 27-59: Тодоров, Горан Д. Проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 ... - „Политическата дейност на българите-католици през 30те - 70те години на xviiвек.Към историята на българската антиосманска съпротива" ... - „Временното руско управление в България през 1877 ... Заглавие на публикацията: Социални аспекти в политиката на Временното руско управление в България (1877 - 1879 г.) Издателство: АИ Ценов, 2000: isbn: 954-...