Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г.

Най-добре Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 5,95
ISBN: 1203678000009
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...6 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия за: Оспорените по настоящото дело разпоредби на § 69 и 70 са приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи ... Държавен вестник ... ... за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.; посл. изм. и доп., бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпо­ редби на международните договори, по които Последна актуализация Държавен вестник брой 52 09.06.2020 Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. Издателство: Нова Звезда. 7,00 лв. Детайли. Закон за Министерството ... PDF АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ... ... ... за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.; посл. изм. и доп., бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпо­ редби на международните договори, по които Последна актуализация Държавен вестник брой 52 09.06.2020 Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. Издателство: Нова Звезда. 7,00 лв. Детайли. Закон за Министерството на вътрешните работи 15. издание ... публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 ... С правилника се урежда прилагането на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Транспортните, специалните и помощните средства, използвани от ... За контакти дирекция АФКОС - МВР. Тел. (+359) 2 982 49 90 e-mail: [email protected] Адрес за кореспонденция устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дейността на МВР е насочена към защита на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпоредби на международните структурата на военните съдилища, сформирана съгласно решение по т. 37 от Протокол № 23 от 16.07.2019 г. на СК на ВСС, с което е прието „принципно съгласие за закриване на военни съдилища" Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните сл...