Безплатна електронна библиотека

Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Ангел Калайджиев

Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 5,31
ISBN: 9546081221
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ангел Калайджиев

Описание:

...лостен тематичен коментар на ЗППЦК след последните му промени /ДВ, бр ... PDF ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ... . 39 от 2005 г./: ценни книжа, фондови борси, инвестиционни посредници, търговия с ценни книжа, публични дружества, инвестиционни ... Книга » Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава ед ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... . в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел ii от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава ... 1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите ЕЦБ ще изкупи ценни книжа за 750 милиарда евро за подкрепа на финансовата стабилност 2020.03.19 | 06:27; Приеха на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа 2020.01.16 | 11:16 промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) - бр. 23 на Държавен вестник от 27 ... .03.2009 г. - общите събрания на публичните дружества вече никога няма ... Правителството одобри на днешното си заседание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент... Друга характерна особеност е нормативната уредба. Тя е изключително подзаконова и в България е специална по отношение на режима, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законът за публичното предлагане на ценни книжа, който трябва изцяло да замени съществуващия в момента закон за ценните книжа, все още не може да влезе за разглеждане в Народното събрание, макар че беше приет на ... Справка за отразяване на становищата, получени в рамките н...