Безплатна електронна библиотека

Гражданско съдопроизводство. Том първи: Исков процес - Любен Корнезов

Най-добре Гражданско съдопроизводство. Том първи: Исков процес PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 8,61
ISBN: 978-954-638-160-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Любен Корнезов

Описание:

...онно правоотношение, което е уредено и произтича от процесуалния закон ... КНИЖАРНИЦА "НОВА ЗВЕЗДА" - Автор Любен Корнезов ... . 13.Георги Мутафчиев-Граждански процес-първи том-2007 г.-8 лв. 14. Георги Мутафчиев-Граждански процес-втори том-2007 г.-7.50 лв. 15. Иван Владимиров-Международно публично право-2005 г.-6.50 лв. Гражданският процес като защита и санкция. Гражданският процес ... Гражданско съдопроизводство. Том първи: Исков процес ... ... .-6.50 лв. Гражданският процес като защита и санкция. Гражданският процес като производство и правоотношение. Гражданско процесуално право. Материално гражданско право и граждански процес. [5] По-подробно за предпоставките за образуване на изпълнителния процес - вж. Сталев, Ж. (в съавторство). Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание. С.: Срвн. Павлова, М. Гражданско право - обща част. Второ преработено и допълнено издание, 2002, с ... За разлика от наказателния процес, то при гражданския процес вината се презумира - вж. Гиргинов, А. Наказателно право на Република България - обща част, С.: От СТУДЕНТИТЕ се очаква да ЗНАЯТ и/или да МОГАТ: 1.Да са усвоили и придобили фундаментални познания и умения по изучаваните до момента други учебни дисциплини, и по-специално материалното Гражданско право - главно ... Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., бяха направени последните значителни изменения в ГПК. На пръв поглед, измененията в касационното производство са малко на брой, въпреки това - с голямо значение. В ... Проф. д-р Валентина Попова Проф. д-р Огнян Стамболиев Професор по "Гражданско процесуална право " . Роден на 29.03.1946 г. в гр. ... 99 Част втора СЪДЕБЕН ИСКОВ ПРОЦЕС Дял първи. ... Гражданско ... 4. Гражданско процесуално право. Обсег и система на гражданския процес. 5. Материално гражданско право и граждански процес. 6. Принципи на гражданския процес -същност, видове, система. 7. Книга » Казуси по гражданско съдопроизводство - том 2 ★ Плащане в брой при получаване ... Тема 3. Страни в наказателния, гражданския и админстративния процес - специфика. Участници в съответния процес (защитници, свидетели, вещи лица, 29 доказателствена сила - това е задължението на съда да приеме факта, възпроизведен в...