Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията – част І (приложение)

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 9,69
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В приложението е поместена новата наредба, с която се определят изискванията припроектирането, изпълнението и поддържането на строежите за осигуряване надостъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичнитенужди на хората с намалена подвижност, включително хората с увреждания.Тяотменя Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии,като старата наредба се прилага за строежи, чиито инвестиционни проекти саразработени в съответствие с нейните разпоредби и са внесени за съгласуване иодобряване от съответните органи, които издават разрешения за строеж, предивлизането в сила на новата наредба - 14.07.2009 г.Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежитев съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително захората с увреждания

...чай своята книга от store ... PDF Приложение № 3 Възложител: Народно събрание на Република ... ... .bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. В сборника е поместена Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея - изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания ... Завършването на сгр ... Устройство на територията - част І (приложение) - книги от ... ... ... Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията ... Устройство на територията, инфраструктура и екология Устройство на територията Нормативна уредба Балансът на територията включва съществуващите и . 4 ... лявата част на чертежа, и проект на частичното изменение, който се изчертава като нов план за ... "Граници" от таблица 2 на приложение № 2 ... Видно от представения за обществена консултация Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, законодателят сякаш се връща към разбиранията си от 1941 г ... устройство на територията и чл . 3, ал . 3 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси , но не по-малко от 30,00 лв. 14 7 - 0,10 лв . на кв .м. 0,20 лв . на кв . м. - 2063 11. по приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по приложение № 3 и стойността им е по-голяма от стойността на останалите услуги, се Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството" ... Услуги по устройство на територията ... Предоставяне на инфо. по приложение No14 от НМДТ, решение No.31/29.01.09 ......