Безплатна електронна библиотека

Закон за кооперациите

книги Закон за кооперациите Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 4,88
ISBN: 954-730-161-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Изданието представя общата нормативна уредба на кооперациите, кооперативните предприятия и кооперативните съюзи. Поместени са и нормативните актове, с които се регламентират отношенията по повод възстановяването на правото на собственост върху одържавено или иззето имущество на кооперации и кооперативни съюзи. Под линия са посочени предишните редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания между норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

... на кооператорите. (2) Кооперация с предмет на дейност ... ЗАКОН за административното регулиране на икономическите ... ... ... Закон за кооперациите - ДВ, бр. 63 от 1991 г. С това допълнение на закона в известна степен ще се решават съществуващите повече от 16 години проблеми, свързани с понятията "възстановена ... Ако в момента внесем нов закон за кооперациите, тов ... ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ - Нормативни актове - econ.bg ... ... Ако в момента внесем нов закон за кооперациите, това ще доведе до скарване на различните парламентарни групи и политизиране на предложенията ни", подчерта още Явор Гечев. Необходим е нов закон за земеделските кооперации, заяви Явор Гечев ... Кооперациите в рамките на Съюза обработват над 5 млн. дка или 12-13% от обработваемата земя в страната. Танева закон за кооперациите и приляга да пише. Тя си е комунист по убеждение. Ама най добре нищо да не пипа, че след нейните творения " трева не никне " (5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 31.07.2010 г.) За лечебните заведения по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за кооперациите, съответно за чуждестранните дружества - ЗАКОН за малките и средните предприятия ... за текущата финансова година. ... по реда на Закона за кооперациите, като занаятчии по реда на Закона за занаятите или като земеделски ... ЗАКОН за електронния документ и електронния подпис (Обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 ... § 27. (1) Права на възстановена кооперация по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба и на § 1 на отменения Закон за кооперациите (обн., ДВ, бр. 63 от 1991 г.; изм., бр. 24 и 55 от 1992 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 59 и 103 от 1996 г., бр. 52 от 1997 г ... Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Жилищностроителна кооперация се образува за ... Изданието е практическо ръководство за създаване на нови или трансформиране на съществуващи кооперации в съответствие с новите възможности, които дава новият Закон за кооперациите от 16 декември 1999 г. и проекта "Нови ... 2013 г.) За лечебните заведения по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за кооперациите, съответно за чуждестранните дружества - националното законодателство на Създадено с действащото законодателство на РБ към 10.2012 г.Последна актуализация ДВ, бр. 43 от ... ЗАКОН за кооперациите. Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр ... Те са продукт на личната инициатива на гражданите за обединяване на техните... Закон за кооперациите, Казус по Право - Pomagalo.com 1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите; 2. произвеждат стоки или извършват услуги; 3. (изм. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ /Обн., ДВ, бр.113 от 1999 г., изм. бр.92 от 2000 г. и бр.98 от 2001 г./ §1. В чл.1, изречение първо думите —търговска дейност" се заменят с —търговска,...