Безплатна електронна библиотека

Актуални въпроси на обществените поръчки - Методи Марков; Елена Димова

Можете да го намерите тук Актуални въпроси на обществените поръчки pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 3,85
ISBN: 9789546081742
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Методи Марков; Елена Димова

Описание:

Тази книга съдържа цялостно правно знание за Закона за общественитепоръчки и за неговото прилагане след измененията и допълненията взакона, обнародвани в бр. 52 от 2010 г. на “Държавен вестник”.Съдържание:* коментар на промените в Закона за обществените поръчки от 2010 година;* Анализ на практиката на Върховния административен съд и на комисията за защита на конкуренцията;* Решения на правни казуси;* Актуализиран текст на Закона за обществените поръчки. Съдържанието на книгата е актуално към 20 септември 2010 г.В подробен правен коментар са анализирани основните постановки на законапредмет на последните промени: общите положения; общите правила завъзлагане на обществените поръчки; видовете процедури; обжалването;отстраняването на нарушения и на последиците от тях. Систематизирана и анализирана е богатата практика на Комисията за защитана конкуренцията и на Върховния административен съд актуална и следпромените. Предложени са професионални решения на най-често срещаните инай-трудните правни казуси, свързани с прилагането на Закона заобществените поръчки. В приложение е публикуван актуализираният текст наЗакона за обществените поръчки.

... ЦАИС ЕОП. Промени в нормативната уредба ... Сиела Норма - правни и информационни справочни системи ... . Актуални въпроси на обществените поръчки. Практика по прилагането на ЗОП и ППЗОП. Въпроси и отговори ... финансите при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки, като правомощията й са регламентирани в чл. 229, ал. 1 от Закона за обществените ... "Си ... Актуални въпроси на обществените поръчки - ИК "Труд и право" ... . 229, ал. 1 от Закона за обществените ... "Сиела Норма" организира семинар на тема "Новите моменти в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането на ЗОП. Актуални въпроси при възлагането и обжалването в областта на ... ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА 09.30 - 09.35 ч. Откриване на уебинара 09.35 - 13.00 ч. Обучение: 1. Промените в правната уредба, свързани с възлагането на обществени поръчки: • Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в ... Цена: 24.00 лв. Книга. Тази книга съдържа цялостно правно знание за Закона за обществените поръчки и за неговото прилагане след измененията и допълненията в закона, обнародвани в бр. 52 от 2010 г. на "Държавен вестник". Актуални проекти ... по икономическа политика и туризъм в НС постъпват периодично въпроси, свързани с изпълнението на обществените поръчки и частичното или поетапното освобождаване на ... "Сиела Норма" АД организира семинар на тема:"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ОБЖАЛВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... Актуални въпроси на обществените поръчки. Актуални въпроси на обществените поръчки . Бюджет и одит в публичния сектор 2010. Международно частно право - част III. 0 out of 5 Съдържанието на книгата е актуално към 20 септември 2010 г. Тази книга съдържа цялостно правно знание за Закона за обществените поръчки и за неговото прилагане след измененията и допълненията в закона, обнародвани в бр ... Излезе от печат брой 4 на ЗОП+, вътрешното възлагане и разделянето на поръчки сред горещите теми в списанието; юни 12, 2015 За обществените поръчки, европейските средства и други важни неща Въ...