Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание

Най-добре Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 11,49
ISBN: 9786192261283
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...1. (1) (Предишен текст на чл ... ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР - Нормативни актове ... ... . 1 - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Мерки за безопасност в АГКК във връзка с covid-19. Закони ЗАКОН ЗА КАДАСТЪ ... Закон за кадастъра и имотния регистър (5. издание 2019 ... ... . Закони ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г. Пето издание към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Закон за к...