Безплатна електронна библиотека

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 6,76
ISBN: 9786192260699
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество. Включени са и отменените Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Поместването на отменената уредба дава възможност за съпоставка с новия правен режим и ще подпомогне читателите при прилагането ѝ по неприключилите производства.

...а противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция ... Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 вр. с ... ... ... Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; Дейности по мониторинг на пазара на зърно; Регистрация на земеделски стопани съгласно Наредба №3/1999г. ОСП 2021-2027 осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. (3) Комис ... Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от ... ... . ОСП 2021-2027 осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. (3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ... Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности Отменен с § 3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - ДВ...