Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване - 2019 - Ивайло Иванов – ръководител,Даниела Асенова, Катя Кашъмова,Любомира Язаджиева, Снежана Малакова

Можете да го намерите тук Социално осигуряване - 2019 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 10,78
ISBN: 2010012862
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов – ръководител,Даниела Асенова, Катя Кашъмова,Любомира Язаджиева, Снежана Малакова

Описание:

Съдържание на книгата-годишник:Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.Практика на ВАС.Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.Приложна информация.Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

...алинея, kso,kt,kodeks,socialno ... 2 ... Системи за социално осигуряване, летен семестър 2019/2020 ... . допълнителното социално осигуряване, което включва: а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт; ... в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г ... До 15 Октомври 2019 г. дирекциите „Социално ... Системи за социално осигуряване, летен семестър 2019/2020 ... . дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби за еднократна помощ за първокласници, за учебната 2019/2020 г. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения автор: Ваня Иванова. В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в ... През месец февруари 2019 г. съм се осигурявал по трудово отношение ...