Безплатна електронна библиотека

Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра - Валентина Бакалова

Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 8,31
ISBN: 9789546082695
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валентина Бакалова

Описание:

Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за устройство на територията, приети в периода от 2015 г. до 2019 г.Основен акцент са измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г.(обн. ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.) Изложението обхваща актуални въпроси, свързани с административноправния и вещноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони. Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнителноправен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещноправен статут.В отделните глави, са включени правни изследвания по основни институти на благоустройственото право и въздействието им върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти. Отделено е и внимание на връзката на устройството на териториите по ЗУТ садминистративноправните режими, уредени в други закони, които също съдържат правила за ползването, опазването и застрояването на поземлените имоти, както и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели и в защита на обществените интереси.В изданието е отделено внимание на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се въведоха промени в производството по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и изцяло новата уредба на поддържането им в актуално състояние, включително при непълноти и грешки, допуснати в производството по одобряването им. Засегнати са и актуалните процеси по създаване на специализираните кадастрални карти и реда за предоставяне на достъп до данните в тях, както и отразяването в кадастъра на зоните за ограничения, които произтичат от закон, административен акт или договор.Анализирана е съдебната и административна практика, очертаваща ключовото значение на административните режими, както и въпроси, свързани със защитата на правата и законните интереси на лицата, засегнати от актовете, издавани по ЗУТ. В отделни глави са анализирани актуални теми по прилагането на специалните устройствени закони – Закона за устройството и застрояването на Столичната община и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.Засегнати са актуални въпроси на отчуждаването за реализиране на мероприятия на държавата и общините, предвидени в подробен устройствен план, защита на правата на засегнатите собственици, както и практически проблеми при издирването на действителните собственици, връчване на отчуждителния акт и изплащане на дължимите обезщетения.Целева аудитория: практикуващи юристи – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти и експерти в специализираните държавни органи – в структурите на МРРБ и ДНСК, в областните администрации, общините и кметствата; специалистите в корпоративните структури – инвеститори, проектантски звена, строителни предприятия; специалистите на свободна практика – предприемачи, проектанти, геодезисти и архитекти, както и граждани, проявяващи интерес към инвестиционния и строителния процес.

...ина Бакалова. На 04.04.2019 г ... Книги на Валентин в книжарница Bookpoint ... . от 18:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо […] Виж откритите Книги за търсене "кадастъра" в book.store.bg - електронна книжарница. Виж откритите Книги за търсене "устройство на територията" в book.store.bg - електронна книжарница. 12.11.2019 г. Предложение от ... Книги на Валентин в книжарница Bookpoint ... . 12.11.2019 г. Предложение от ИК "Труд и право" УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме предложение от ИК „Труд и право" за ползване на отстъпки при групова заявка за покупка на книгата „Новите положения в устройството на те Виж откритите Начало за търсене "закон за устройство на територията" в . ... обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г. ... Новите положения в ... Обучение на адвокати в ЕС; Отчети. Бюджети и бюджет-отчети; Отчети за дейността и ГФО на ЦОА; Отзиви; Обучения. Онлайн семинари по време на извънредното положение; 10 минути с Правото на ЕС; Е ... Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Института по публична администрация, Центъра за обучение на адвокати ... УЕБИНАР на БААИК по прилагане на договорите на ФИДИК в контекста на ЗУТ и българското строително законодателство, 24 април ... Книгата „Новите положения в устройството на територията ... Новите положения при устройството на територията, благоустройството и кадастъра Виж откритите Начало за търсене "устройство на територията" в . ... обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г. ... Новите положения в устройството ... Публикуваме предложение от ИК „Труд и право" за ползване на отстъпки при групова заявка за покупка на книгата „Новите положения в устройството на тери.... Адвокатска колегия - Шумен Душевността на българина в песенния фолклор 10.00 лв. 5.00 лв. Макиавели в Брюксел . Изкуството на лобиране в ЕС 22.00 лв. 18.70 лв. Право В рубриката „Юридическа литература" читателите, които имат интерес към правото могат да открият изключително полезни четива. В този раздел са представени книги, които запознават с основите на правото, както и ... Цена: 4.80 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg "Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра" (изд. „Труд и право", 2011 г.) - съавтор на книгата; ...