Безплатна електронна библиотека

Държавната власт - Янаки Стоилов

Най-добре Държавната власт PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2001
РАЗМЕР: 5,61
ISBN: 954-730-106-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Янаки Стоилов

Описание:

..., форми на пряка демокрация ... Маргарита Попова: Съдебната власт е част от държавната власт ... ... Държавна власт. Държавната власт е организирано ръководство на държавата. В България има разделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА О ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2010 Г.) § 5. Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Този закон урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт. Държавната власт трябва да изразява волята на народа. Държавната власт се характеризира с властнически отношения, които възникват при нейното осъществяване -между органите на властта и ... Интегрирана информацион...